Hur kan vi få ut det bästa ur de flesta?

Varmt välkommen att lyssna till Jonas Henrikson.

Många upplever generellt att förändringstakten är hög i arbetslivet. Det ställer krav på anpassningsförmåga hos oss alla. Just nu vittnar många verksamhetsledare om att förändringstakten ökat under Corona, att det påverkar medarbetare på oväntade sätt och att det inte är helt lätt att hantera. Särskilt inte på distans. Arbete hemifrån, digitala verktyg och nya mötesforum, frånvaron av kollegor att lära av och lyssna till, det utmanande i att driva sig själv och i att leda på distans är bara några av de saker vi ser påverkar. En del klarar av det själva, andra behöver hjälp. Men vilken hjälp?

Utifrån de många möten och samarbeten vi har med olika verksamheter, reflekterar vi över dessa frågor och andra relaterat till det alltid förekommande önskemålet tydlighet och hur tydlighet kan uppfattas och tas emot av olika personer i olika situationer.

Kostnadsfritt webinar

Fokushjulet_IN_I_UT_Transparant

”Unik Resurs är en långsiktig utvecklingspartner i både med- och motgång. Vi finns där när våra kunder behöver bli fler, färre eller förbättra effektiviteten. Eller när du känner att det är dags för en ny utmaning.

Att förstå våra Kunders verksamhet, vad som ska uppnås och förutsättningarna under vilket det ska göras. Att hitta och matcha detta mot dig som söker en ny utmaning, just din potential. Det är vår kärnkompetens”