Externt perspektiv i den interna rekryteringsprocessen

Allt fler önskar Uniks stöd även i den rekrytering man gör själv, både internt och externt. Särskilt gäller detta roller där man tror sig själv kunna hitta eller rent av har kandidater, men där man önskar hjälp av Uniks verktyg och erfarenhet.

En Second Opinion används när du redan genomfört stora delar av rekryteringen själv, men är lite osäker på slutkandidaten(erna) eller bara vill säkra att rätt person tas in för det som ska göras. En second opinion går till så här;

  • Vi lyssnar in på din beskrivning av den aktuella tjänsten och tar tillsammans fram de beteenden som du söker för rollen. Dessa definieras i en enklare kravprofil med fokus på önskat beteende.
  • De aktuella kandidaterna gör sedan personlighets- och begåvningstest som i fördjupningssamtal återkopplas till kandidaterna.
  • Vår slutliga analys och rekommendation lämnar vi både muntligt och skriftligt där vi ställer kandidaten mot de önskade beteendena samt lyfter andra relevanta observationer i kandidatens person.

 Prova på erbjudande 10 500 sek, ex moms 

Unik -second opinion-1

Resultatet av Second opinion är ett  professionellt underlag och ett säkrat slutligt urval där du använt din egen tid och Uniks erfarenhet på rätt sätt för just den rekryteringen. Det öppnar dessutom upp för en ärlig och uppriktig kommunikation på ett unikt sätt som skapar trygghet för båda parter i den nya relationen.

Tidsåtgång & tidsplan

  • Kravprofil tas 1-2 dagar efter beställning - tar ca 2 timmar av er tid.
  • Slutliga analysen levereras ca 2-3 dagar efter att kandidaten gjort sina tester -  tar ca 1 timma av er tid. 

Kostnad

Second Opinion 12 500 sek, ex moms

  • Prova på erbjudande 10 500 sek, ex moms

Vilka möter du i leveransen? 

0006_Daniel Stra¦èlba¦êck 09-1Daniel Stålbäck har en bakgrund inom tech, marknadsföring och sälj. Daniels fokusområden inom Unik är att arbeta med uppdrag inom IT- och industrisektorn. Han kombinerar en god teknisk förståelse med en blick för personers förutsättningar att lyckas i denna typ av miljöer. 

IT, Produktion, Projektledareskap.

 

Lovisa Holgersson 200 dpiLovisa Holgersson arbetar med en kompetensförsörjning för specialister och chefer med fokus på producerande verksamheter och tjänsteföretag. Hennes förmåga att ifrågasätta och klart se såväl utmaningar som möjligheter i komplexa roller är uppskattad. 

Produktion, Projektledarskap, Stab Ekonomi/Inköp/Logistik

 

Jonas_Henrikson_GreyJonas Henriksson har mer än 20 års erfarenhet av kompetensförsörjning och av att bygga, leda och utveckla verksamheter. Att identifiera potential och arbeta med olikheter har varit och är centralt för honom.

 

Verksamhetsledare, VD / Styrelse, Young Talents.

 

Marie

Marie Johanssonhar mer än 20 års erfarenhet av kompetensförsörjning och av att bygga, leda och utveckla verksamheter. Med en skarp blick för verksamheters behov har hon förmågan att tydliggöra vad det innebär för personerna som ska leverera samt vara ett bra stöd till ägare, ledning och övriga chefsled. 
 
 Verksamhetsledare, VD / Styrelse, Young Talents.
 

”Samtalen har gått utmärkt. Vår interna kandidat var lite tagen av tydligheten i återkopplingen från (Uniks konsult) men också nöjd och glad över att vi tillsammans kan samtala om det hen behöver ha "span" på och jag kunde berätta att vi hjälps åt med det. Vi har nu en kortare avstämning varje vecka som ni pratade om, det landade mycket bra.”

Susanne Englund
Utbildningschef, Nykvarn kommun

"Vi är mycket nöjda med återkopplingarna (i second opinion) från Unik, väldigt värdefullt för oss att ha med oss både nu och på lång sikt”.

HR, Multinationell industri