Externt perspektiv i den egna rekryteringsprocessen

Alltfler önskar Uniks stöd även i den rekrytering man gör själv, både internt och externt. Särskilt gäller detta roller där man tror sig själv kunna hitta eller rent av har kandidater, men där man önskar hjälp av Uniks verktyg och erfarenhet.

Här berättar vi kort om våra verktyg KAP™ och Second opinion som passar utmärkt för just detta och som sparar både tid och pengar åt kunden samtidigt som kvaliteten i urvalet säkras.

En KAP™(Kvalitetssäkrad anställningsprocess) hjälper dig att med ett professionellt underlag och säkrat urval genomföra delar av en rekrytering själv. Helt enkelt att ta hjälp där det verkligen behövs. En KAP™ går till så här;

  • En rekrytering blir inte bättre än kravprofilen. I KAP™ hjälper Unik dig med den. Vi beskriver verksamhetens nuläge och önskade utveckling, hur rollen som ska rekryteras till är kopplad till detta samt vad det ställer för krav på den som ska ta rollen – både avseende utbildning, erfarenhet och kunskap liksom personlig potential. En tydlig kravprofil hjälper dig att koka ner vad du letar efter och att på ett tydligt sätt sälja in rollen och företaget till rätt sökande.
  • Med ett tydligt underlag sköter du sedan rekryteringen själv fram till det att du har en eller några slutkandidater.
  • När slutkandidat(er) finns ställer vi på Unik kandidaterna mot den uppsatta kravprofilen på samma sätt som i en second opinion.

En Second Opinion används när du redan genomfört stora delar av rekryteringen själv, men är lite osäker på slutkandidaten(erna) eller bara vill säkra att rätt person tas in för det som ska göras. En second opinion är också slutsteget av KAP™ och går till så här;

  • Om Second opinion köps fristående från KAP™ lyssnar vi då på din beskrivning av den aktuella tjänsten och tar tillsammans fram de beteenden som du söker för rollen. Dessa definieras i en enklare kravprofil med fokus på önskat beteende.
  • De aktuella kandidaterna gör sedan personlighets- och begåvningstest som i fördjupningssamtal återkopplas till kandidaterna.
  • Vår slutliga analys och rekommendation lämnar vi både muntligt och skriftligt där vi ställer kandidaten mot de önskade beteendena samt lyfter andra relevanta observationer i kandidatens person.

Resultatet av KAP™ och Second opinion är rätt använt en rekrytering med professionellt underlag och ett säkrat slutligt urval där du använt din egen tid och Uniks erfarenhet på rätt sätt för just den rekryteringen. Det öppnar dessutom upp för en ärlig och uppriktig kommunikation på ett unikt sätt som skapar trygghet för båda parter i den nya relationen.